Bphone B86
CEO Nguyễn Tử Quảng gây sốc: Bphone B86 “ăn đứt” iPhone điều này
2021-02-27 10:03:32
CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng cho rằng Bphone B86 chụp đêm đẹp hơn smartphone “hãng A”, hay hiểu rằng chính là Apple iPhone. CEO Nguyễn Tử Quảng tâng bốc Bphone B86 Trên...
Đọc nhiều