bóng bay khổng lồ
Bóng bay hình ông Trump được trưng bày ở bảo tàng Anh
2021-01-21 22:51:01
Quả bóng mô phỏng theo hình cựu Tổng thống Donald Trump từng được đem đến nhiều nơi trên thế giới trước khi quay về Anh, trưng bày ở bảo tàng London. Bóng bay...
Đọc nhiều