Bơm không dùng điện
Hệ thống bơm không dùng điện đưa nước lên độ cao 1.300m
2020-12-27 21:50:15
Hệ thống đường ống áp lực module cấp nước cho vùng cao do các chuyên gia Việt và CHLB Đức thiết kế có gắn cảm biến tự động đo độ đục, mực nước… Gần...
Đọc nhiều