Bồi thường thu hồi đất
20 năm đòi ‘thành quả lao động’ từ 15.300m2 bị thu hồi, bồi thường 2.000 đồng/m2
2020-08-22 09:15:16
20 năm qua, bà Lê Thị Hiểu mòn mỏi đi đòi thành quả lao động từ phần đất hơn 15.300m2 mà huyện thu hồi của bà để làm trụ sở cơ quan nhà nước. Bà Lê Thị...
Đọc nhiều