bóc phốt
Sự thật sau mỗi livestream như “chiến trận” của bà Nguyễn Phương Hằng
2021-05-26 10:05:43
Đây được cho là một đội ngũ hùng hậu, ngày đêm tận tụy và giúp sức để bà Nguyễn Phương Hằng có đủ nội dung cho các buổi livestream. Bà Nguyễn Phương...
Đọc nhiều