Bộ Y tế Việt Nam
Chiêu trò xuyên tạc chuyện gia hạn sử dụng vaccine
An Diễm - 2021-12-09 15:31:48
Bộ Y tế Việt Nam mới đây đã đồng ý kéo dài hạn sử dụng thêm ba tháng (so với tiêu chuẩn sáu tháng) đối với hai lô vaccine Pfizer/BioNTech có hạn sử dụng đến...
Đọc nhiều