Bộ Y tế phê duyệt vaccine mới
Ngày 15/7, Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện thêm 1 loại vắc xin COVID-19
2021-07-15 18:58:48
Ngày 15/7, Bộ Y tế đã có quyết định số 3448/QĐĐ-BYT, Bộ Y tế đã có quyết định phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch...
Đọc nhiều