Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
“Sai phạm nhiều là do buông lỏng quản lý”
2013-08-31 08:57:04
Showbiz bát nháo, nghệ sĩ sử dụng chiêu trò để nổi tiếng bất chấp đạo lý, văn hóa, thuần phong mỹ tục. Các chương trình liên tục sai phạm trong biểu diễn…...
Phó Thủ tướng giao Bộ VHTTDL hoàn thiện Quy hoạch phát triển du lịch 3 vùng
2013-08-13 09:51:33
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 3 vùng: Vùng đồng...
Phó Thủ tướng giao Bộ VHTTDL khẩn trương kích cầu du lịch năm 2013
2013-08-02 08:29:49
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình Kích...
Chính phủ ban hành Nghị định quy định nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Bộ VH-TT-DL
2013-07-17 18:30:13
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm...
Đọc nhiều