Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phương Hòa
Về lời phát biểu “Không theo nước nào chống Trung Quốc”
2021-04-28 16:29:03
Mới đây khi đưa tin, về cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa trong dịp Giao lưu hữu nghị...
Đọc nhiều