Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
‘Việt Nam sẵn sàng trước cuộc chơi mới’
2021-02-13 12:15:19
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng thế giới chuẩn bị bước vào một cuộc chơi mới. Ở đó, Việt Nam có những thách thức và cơ hội đan xen để vươn lên trở...
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: “Chống suy thoái kinh tế như chống giặc”
2020-07-02 10:03:47
Các cấp, các ngành cần nhận thức đúng mức độ nghiêm trọng và khẩn cấp của tình hình kinh tế – xã hội hiện nay, tuyệt đối không chủ quan; xác định nhiệm...
Đọc nhiều