Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: “Chống suy thoái kinh tế như chống giặc”
2020-07-02 10:03:47
Các cấp, các ngành cần nhận thức đúng mức độ nghiêm trọng và khẩn cấp của tình hình kinh tế – xã hội hiện nay, tuyệt đối không chủ quan; xác định nhiệm...
Đọc nhiều