Bộ trưởng Lao động – thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung
Đề xuất chính sách tiền lương để trọng dụng nhân tài
2021-01-28 10:52:44
Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, thực hiện chính sách tiền lương gắn với năng suất lao động và hiệu quả làm việc, khuyến khích,...
Đọc nhiều