bộ trưởng hồ đức phớc
Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và 3 lần tranh luận với ông Đinh Tiến Dũng về truy thu thuế
2021-04-08 21:12:39
Một trong những dấu ấn đậm nét nhất của Tân bộ trưởng Bộ tài chính Hồ Đức Phớc thời điểm còn làm Tổng Kiểm toán Nhà nước là câu chuyện truy thu thuế...
Đọc nhiều