Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Việt Nam đề nghị Singapore hỗ trợ hoặc chuyển nhượng lại vaccine dôi dư
2021-09-07 19:57:40
Ngày 7/9, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm...
Chính phủ lập tổ công tác về ngoại giao vaccine
2021-08-13 17:46:26
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine, theo quyết định của Thủ tướng ngày 13/8. Bộ trưởng Ngoại...
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn – Người sẽ tạo ra thế “kiềng ba chân” trong đối ngoại
Hạ Trắng - 2021-04-08 11:04:55
Trong danh sách 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm sáng ngày 8/4 có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi...
Đọc nhiều