Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn – Người sẽ tạo ra thế “kiềng ba chân” trong đối ngoại
Hạ Trắng - 2021-04-08 11:04:55
Trong danh sách 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm sáng ngày 8/4 có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi...
Đọc nhiều