Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung
Về một chính sách “để người nghèo được nghèo”
Thanh Trúc - 2020-12-08 15:55:13
Quan tâm đến phụ nữ, trẻ em, chăm sóc người già và những người dân có hoàn cảnh khó khăn là thước đo của sự tận tụy của công chức phục vụ cho nhân dân,...
Đọc nhiều