Bộ trưởng Bộ Công an – Đại tướng Tô Lâm
Những điểm sáng bắt đầu từ kinh tế số
Thái Thanh - 2021-10-20 20:06:59
Trong Nghị quyết xây dựng Chính phủ số, Bộ Chính trị đã đưa ra nhiều mục tiêu phải thực hiện, nhằm tạo dựng nền tảng cho công cuộc này. Đến năm 2025,...
“Nhiệm vụ kép” và những chỉ đạo đặc biệt của Bộ trưởng Tô Lâm
Thái Thanh - 2021-09-29 23:11:46
Nếm mật, nằm gai và nỗ lực đêm ngày là tất cả những gì toàn lực lượng Công an đã thực hiện xuyên suốt trong thời gian đất nước bước vào cuộc chiến...
Nữ cảnh sát tuổi Sửu và những chuyên án ma túy
Hoàng Lam - Hoàng Linh - 2021-02-14 08:34:03
‘Tôi thường phải nói dối người thân, nói dối về những thương tích khi làm nhiệm vụ. Nếu gia đình biết, tôi nghĩ không ai chấp nhận cho tôi tham gia nhiệm...
Lời nói ấm lòng của Bộ trưởng trước làn sóng người dân nhập cảnh chui về nước
Thái Thanh - 2020-12-30 18:22:15
Trong bối cảnh cuộc chiến chống dịch Covid-19 diễn ra ngày càng phức tạp, căng thẳng, thông tin “nhập cảnh chui”, “lộ đường dây đưa người nhập cảnh trái...
Đọc nhiều