Bộ Thanh niên và thể thao
Đại biểu Quốc hội đề nghị thành lập Bộ Thanh niên
2020-05-26 15:23:35
Phát biểu thảo luận tại Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị thành lập Bộ Thanh niên để làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên, thay vì giao...
Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng việc thành lập Bộ Thanh niên và thể thao
2020-05-25 16:00:34
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc thành lập Bộ Thanh niên và thể thao trong thời gian tới là giải pháp cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu...
Đọc nhiều