Bộ quốc phòng lào
Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19
2021-06-17 17:40:55
Ngày 17-6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ bàn giao vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Bộ Quốc...
Đọc nhiều