bổ nhiệm thẩm phán
Trump đề cử thẩm phán Tòa án Tối cao
2020-09-27 08:29:46
Trump chính thức đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett, người được ông gọi là “bộ óc pháp lý lỗi lạc”, thay thế bà Ginsburg tại Tòa án Tối cao. “Hôm nay, tôi...
Đọc nhiều