bổ nhiệm giám đốc công an
Giám đốc công an không là người địa phương: Cần nhân rộng ra các ngành khác
2020-06-29 15:29:16
Trong quá trình kiện toàn nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới, giám đốc công an tỉnh cơ bản đều được điều động từ nơi khác đến. Đây không...
Đọc nhiều