Bộ máy đông nhưng yếu
Thủ tướng: Không để một Bộ “vừa đá bóng, vừa thổi còi”!
2020-06-11 18:20:36
“Bộ máy nhà nước đông nhưng yếu, không ai chịu trách nhiệm về ô nhiễm môi trường. Phải làm rõ vai trò của các bộ, ngành, không để một Bộ “vừa đá bóng...
Đọc nhiều