Bộ máy Chính Phủ
Chính phủ chưa giảm đầu mối bộ ngành trong nhiệm kỳ 2021- 2026
2021-07-16 07:25:47
Trong mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, từ nay đến năm 2025, Chính phủ chưa đề cập đến việc giảm đầu mối các bộ ngành (sáp nhập...
Nhiều bộ, ngành chồng chéo chức năng, nhiệm vụ
2021-06-28 12:14:09
“Vấn đề lớn nhất đang đặt ra hiện nay là sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, chứ không hẳn là số lượng của các bộ. Vậy điều quan trọng...
Chính phủ có thể cắt giảm bao nhiêu Bộ ngành?
Sự thành bại của một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào bộ máy Chính phủ. Việt Nam cũng là một trong số nước có bộ máy Chính phủ Việt Nam vẫn giữ ổn định...
Chính phủ nhiệm kỳ mới tính toán thu gọn 2 bộ ngành
2021-06-21 07:29:48
Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được báo cáo Bộ Chính trị. Sau đó, sẽ trình Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII  dự kiến...
Điểm mới trong nguyên tắc phân công giữa Thủ tướng, các Phó thủ tướng
2021-04-24 06:57:38
Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó thủ tướng kế thừa quy định trước đây, đồng thời bổ sung một số điểm...
Đọc nhiều