Bộ máy Chính Phủ
Điểm mới trong nguyên tắc phân công giữa Thủ tướng, các Phó thủ tướng
2021-04-24 06:57:38
Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó thủ tướng kế thừa quy định trước đây, đồng thời bổ sung một số điểm...
Đọc nhiều