Bộ máy cán bộ
Bình Dương có nhiều cán bộ nữ giữ vị trí chủ chốt
2020-12-04 18:19:57
Nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng cấp tỉnh và huyện tại Bình Dương vừa được giao cho các cán bộ nữ đảm trách. Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương trao quyết...
Đọc nhiều