bỏ khẩu hiệu
Tranh cãi lời đề nghị bỏ khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”
2021-11-25 18:15:23
Mới đây, GS Trần Ngọc Thêm đã có đề xuất bỏ khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Cần chấm dứt sử dụng...
Đọc nhiều