bỏ điều kiện đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc trung ương
Nhiều đại biểu ủng hộ bỏ điều kiện thường trú ở Hà Nội, TP HCM
2020-06-05 08:31:12
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng duy trì điều kiện riêng về đăng ký thường trú vào các thành phố trực thuộc Trung ương là “tạo sự bất bình đẳng và...
Đọc nhiều