Bò công nghệ cao đói trơ xương
Dự án 3.000 tỷ nuôi ra hơn 200 con bò ốm đói trơ xương
Tường Vi - 2021-11-29 21:20:24
Một dự án công nghệ cao có quy mô 3.000 tỷ đồng nhưng sau 5 năm hoạt động chỉ còn lại đàn bò hơn 200 con ốm đói trơ xương. Đây là thực tế đang diễn ra tại...
Đọc nhiều