Bộ chỉ huy quân sự Thừa Thiên Huế
Đưa phiếu cử tri tới tận phòng cách ly cho công dân
2021-05-22 19:45:06
Tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa phiếu cử tri đến tận phòng cho công dân đang cách ly tập trung. Đo thân nhiệt và trao tận tay phiếu cử tri bầu cử đại biểu Quốc...
Đọc nhiều