bỏ cấp phép ca khúc trước năm 1975
Bỏ cấp phép phổ biến ca khúc trước 1975
2020-12-17 21:07:43
Chính phủ bỏ quy định cấp phép tác phẩm âm nhạc, sân khấu sáng tác trước năm 1975 ở miền Nam và sáng tác của người Việt Nam ở nước ngoài. Chiều 17/12, ông...
Đọc nhiều