bỏ biên chế
Luật mới, nhưng vẫn có viên chức biên chế suốt đời
2020-07-06 11:24:33
Trong con mắt người dân, một khi đã là cán bộ, công chức hoặc viên chức thì không lo mất việc như ở doanh nghiệp, bệnh viện, trường học tư. Biên chế là một...
Đọc nhiều