BN419
Liên tục chở bệnh nhân 419, nhà xe bất hợp tác trong việc phòng dịch Covid-19
2020-07-27 08:07:38
Nhà xe Thanh Hường liên tục chở bệnh nhân 419 đi từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng và ngược lại nhưng bất hợp tác, từ chối cung cấp tên các hành khách cùng chuyến...
Đọc nhiều