BN289
Truy vết được gần 4.800 F1, F2 của ca “siêu lây nhiễm” BN2899
2021-05-03 17:41:51
CDC tỉnh Hà Nam đã truy vết được 692 F1 và 4.098 F2 liên quan tới ca bệnh “siêu lây nhiễm” BN 2899, trong đó đã có 3.837 mẫu đã xét nghiệm và có 14 mẫu dương...
Đọc nhiều