BMA
Thiếu vắc xin, chính quyền Thái Lan đổ lỗi cho nhau
2021-06-14 15:43:05
Một số bệnh viện công và tư ở thủ đô Bangkok và các tỉnh của Thái Lan đã công bố tạm hoãn tiêm chủng do thiếu vắc xin COVID-19. Bộ trưởng y tế Thái Lan...
Đọc nhiều