Blogger Điếu cày
Nực cười cho màn khóc mướn kỷ niệm ngày đi tù của “nữ chúa dân chủ”
LS Lê - 2021-10-08 14:50:32
Trước nay, vấn đề trao trả “tù nhân lương tâm” luôn được các “nhà dân chủ” nhắc tới như một hình thức lên án, chống phá chế độ chính trị ở nước...
Đọc nhiều