Bình Thuận: Cơ sở nào vi phạm chống dịch sẽ bị dừng hoạt động
Bình Thuận: Cơ sở nào vi phạm chống dịch sẽ bị dừng hoạt động
2021-05-10 22:04:35
Bình Thuận tạm dừng thêm 1 số dịch vụ có nguy cơ lây lan COVID-19 và kiên quyết xử phạt các trường hợp không chấp hành, tạm ngưng hoạt động đối với cơ...
Đọc nhiều