Bình Minh 02
Nhận diện tàu cá Trung Quốc: Phá rối thăm dò khảo sát dầu khí
2020-08-31 10:37:39
Với cán bộ công nhân làm công tác khai thăm dò dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, việc bị tàu cá dân binh Trung Quốc phá rối là chuyện ‘thường...
Đọc nhiều