binh chủng radar
Ngày 1/3 của 62 năm trước, Binh chủng Radar hùng mạnh của Quân đội Việt Nam ra đời
Bảo Trâm - 2021-03-01 08:42:49
Bằng đường lối lãnh đạo chiến tranh cách mạng thao lược sáng tạo, xác định dã tâm xâm lược của đế quốc Mỹ đối với đất nước, ngày 1-3-1959, Trung ương...
Đọc nhiều