Binh chủng Hóa học Việt Nam
Robot trinh sát tự hành RBH-18: Tinh hoa Binh chủng Hóa học Việt Nam
2020-06-19 10:27:51
Trong những môi trường phóng xạ đặc biệt nguy hiểm, là nơi mà những robot trinh sát tự hành được triển khai để nắm bắt tình hình. Dựa trên nhiệm vụ đó,...
Đọc nhiều