biểu tình phản đối mang khẩu trang
Về vụ biểu tình “my body, my choice” ở Anh!
2020-10-09 13:10:32
“My body, my choice”, tạm dịch cơ thể của tôi, lựa chọn của tôi, là biểu ngữ nhiều người mang theo nhằm phản đối việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Dọc...
Đọc nhiều