biểu tình ở Đức
Cái “ban ơn tự do cho người Việt” của nhóm Lê Trung Khoa, Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Đài
Thu An - 2021-09-27 20:27:34
Mới đây, Lê Trung Khoa, Bùi Thanh Hiếu và Nguyễn Văn Đài đã tổ chức một buổi biểu tình trước cửa trụ sở Facebook tại Đức. Phải dành lời khen ngợi cho sự...
Về một trò hề không có khán giả ở Đức
Đặng Trường - 2021-09-22 21:55:20
Đúng như Cánh Cò đã thông tin trước đó, ngày ngày 21/9, nhóm đối tượng “dân chủ” cộm cán là Lê Trung Khoa, Bùi Thanh Hiếu và Nguyễn Văn Đài đã tổ chức...
Đọc nhiều