biệt thự trần văn truyền

Ông Trần Văn Truyền: Xây biệt thự từ tiền tích cóp, sự giúp đỡ

2014-02-27 09:49:53
Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền nói: “Tôi sẵn sàng cung cấp các thông tin và minh định về tài sản của mình với cơ quan chức năng Trung ương, nếu...
Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng nói: “Đồ đạc trong nhà anh Ba Truyền cũng bình thường và đâu có chiếc giường quý nào như phản ánh đâu”. Ngày hôm...
Bài chọn lọc