biệt động Thành
Nhân chứng sống kể lại cách hoạt động của biệt động Sài Gòn ngay trước mắt địch
2020-09-02 09:37:04
Nhân chứng sống kể lại cách hoạt động trong Nhan Hương quán Những nhân chứng sống kể cho mọi người nghe về những chiến sĩ biệt động thành huyền thoại. Ông...
Đọc nhiều