Biệt đội F0
Biệt đội F0 xuất trận
2021-08-25 16:42:28
5 ca F0 có sức khỏe đi giúp các F0 khác từ ăn uống vệ sinh, đi đứng, thở ô xy… Họ được nhân viên y tế, bệnh nhân gọi một cách trìu mến là “Biệt đội...
Đọc nhiều