biển thủ tiền từ thiện
Giám đốc Sở Lao động TP.HCM trần tình về vi phạm sử dụng tiền từ thiện
2020-05-13 18:13:52
Lãnh đạo Sở LĐTB&XH TP.HCM khẳng định cán bộ Trung tâm bảo trợ trẻ em Thị Nghè không chia chác tiền mặt mà chỉ là lương thực, thực phẩm được nhà hảo...
Đọc nhiều