Biến thể Lambda
Biến thể Lambda nguy hiểm ra sao?
2021-08-17 10:04:10
Biến thể Lambda chứa các đột biến giúp virus dễ dàng bám vào tế bào người, có nguy cơ trốn tránh được kháng thể tạo bởi vaccine. Biến thể được báo cáo...
Đọc nhiều