Biến thể B.1.1.7
Chủ dương tính với biến thể B.1.1.7, hai ngày sau chó và mèo cũng dương tính
2021-03-22 14:45:43
Lần đầu tiên báo cáo khoa học ghi nhận vật nuôi nhiễm biến thể B.1.1.7. Các nhà khoa học đề nghị nghiên cứu khẩn cấp khả năng lây nhiễm của biến thể B.1.1.7...
Đọc nhiều