Biến thể AY.4.2
Biến thể AY.4.2 nguy hiểm cỡ nào?
2021-10-26 22:02:00
Mặc dù Delta vẫn là biến thể chiếm ưu thế tại nhiều nước, số ca mắc AY.4.2 đang tăng lên nhanh chóng, chủ yếu tại Anh. Những nơi khác ghi nhận số ca nhiễm...
Đọc nhiều