biên tập viên
Ví người bán hàng rong là ‘ký sinh trùng’: Nhịu thế nào?
2020-08-18 09:20:15
Biên tập viên VTV xin lỗi vì đã đọc nhịu khi nói người bán hàng rong là “ký sinh trùng” nhưng chuyên gia ngôn ngữ lại có ý kiến ngược lại. Chiều tối ngày...
Đọc nhiều