Biển số màu vàng
Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo giảm nửa tiền đổi biển số màu vàng
2020-07-20 11:19:18
Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ giảm 50% tiền phí đổi biển số để hỗ trợ doanh nghiệp vì với phí đổi biển 150.000...
Đọc nhiều