biên giới trên đất liền
Việt Nam – Trung Quốc: 20 năm hoạch định biên giới trên đất liền
2020-08-23 07:49:37
Việt Nam đã giải quyết được dứt điểm 2 trong 3 vấn đề lớn về biên giới lãnh thổ do lịch sử để lại trong quan hệ Việt- Trung. Theo kế hoạch dự kiến,...
Đọc nhiều