biên giới đường sông
Việt Nam giữ thế chủ động bảo vệ chủ quyền biên giới
Đặng Trường - 2022-01-06 14:50:08
Từ xưa đến nay, vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Bởi tính chất vô cùng quan trọng như luật gia nổi...
Đọc nhiều