biến đổi gen
Thực hư ‘Siêu chiến binh’ biến đổi gen của Trung Quốc
2020-12-25 15:49:26
Các nhà nghiên cứu của Quỹ Jamestown cho biết Trung Quốc đang phát triển những binh lính có “khả năng tăng cường về mặt sinh học”. Các nhà nghiên cứu của...
Đọc nhiều